Lägg Ut fick uppdraget att ta fram nätverkets profil, och arbetar nu på en flyer där man vill presentera de olika medlemmarna.

Doing Rural är ett nätverk för forskare och praktiker som arbetar för att lyfta frågorna om unga på landsbygden.

Doingrurallogo

Tagged with:
 

Comments are closed.