Projektet Klimatsmart lantbruk – hållbara lösningar för framtiden har pågått i tre år 2007-2009. Syftet har varit att generera kunskap kring hur lantbruket kan bidra till sin del av den kraftigt minskade klimatpåverkan som är nödvändig för att hejda den pågående globala klimatförändringen och att samtidigt öka sin förmåga att anpassa sig till oundvikliga framtida förändringar i klimatet.

Lägg ut fick i uppdrag att formge slutrapporten för CUL och projektledarna.

Tagged with:
 

Comments are closed.