Omställning Sveriges logotype, äpplet med bladen, har dubbla symboler: Bladen i äpplet symboliserar att de är med i Transition Network(TN). Bladen är deras symbol i logtypen för TN. Bladen är dessutom symbol för växande och kopplat till den andra symbolen äpplet. Äpplet är en symbol för kunskap, växande, mångfald, gemenskap, kommande generationer, lokal odling – förädling – konsumtion, miljövänligt, tradition samt att njuta av.

Tagged with:
 

Comments are closed.